svasdssvasds

มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล

มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล

“มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” เพื่อกระตุ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน งานนี้รวบรวมของดีของเด่นของจังหวัดสุรินทร์เอาไว้มากมาย แต่ที่สร้างสีสันให้กับงาน ก็คงต้องยกให้กับการเต้นของสาวๆ สูงวัย ในแบบฉบับสายย่อนั่นเอง

ได้บรรดาสาวๆ สูงวัย ไปโชว์สเต็ปสายย่อ ตามจังหวะดนตรีพื้นบ้าน สร้างสีสันให้กับงาน “มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” ได้เป็นอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดขึ้น งานนี้ได้ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชน ใน 4 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม ที่มีวิถีการท่องเที่ยวเกี่ยวกับลำน้ำ ได้แก่ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ , ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ , ต.จรัส อ.บัวเชด และ ต.บ้านไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

โดยภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงวงดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการและแบบผ้าไหม “ของดีบ้านฉัน” จากกลุ่มบทบาทสตรีและชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมของดีบ้านฉัน รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน และกิจกรรมเสวนา ที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นต่อไป

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด