Spring News

แอปพลิเคชันสู้โควิด ต้องรู้จักทั้งรับและรุกในยุคโควิด

22 ม.ค. 2564 เวลา 3:54 น. 2

นอกจากการรับข้อมูลข่าวสารแบบตั้งรับอย่างเดียวอาจจะยังไม่มากพอ ควรรับข้อมูลแบบเชิงรุก เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง เช็คความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันเรามี 2 แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสู้โควิด-19 คือแอปพลิเคชันไทยชนะ และแอปพลิเคชันหมอชนะ

แอปพลิเคชันไทยชนะ

พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยควบคุมดูแลการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ 

- จากเดิมร้านค้าจะต้องลงทะเบียนการเข้า – ออกร้านของลูกค้าด้วยการจดใส่สมุด

- เปลี่ยนเป็นการ Check-in และ Check-out ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวก

 

โดยใช้ระบบสแกน QR Code ในการ Check-in และ Check-out  บรรทึกการไปสถานที่ต่างๆ ของผู้ใช้งาน หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในสถานที่ใด รัฐฯ จะแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือแจ้งทางโทรศัพท์ เพื่อให้ไปโรงพยาบาลเและตรวจสุขภาพ

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน

- สามารถแจ้งให้ทราบถึงความหนาแน่นการใช้บริการในร้านค้านั้นๆ ผ่านการสแกน QR Code ก่อนเข้าใช้บริการจริง ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรที่จะไปหรือไม่

- ลูกค้าสามารถให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของผู้ประกอบการได้ ผ่านการทำแบบประเมิน 

- ระบบจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้าให้ไปตรวจโควิด-19 ฟรี หากลูกค้าไปร้านค้าที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

 

แอปพลิเคชันหมอชนะ

เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐฯ โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมาก

หมอชนะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน

- สามารถบอกได้ว่าเราเดินทางไปจุดใดบ้าง เมื่อเกิดโรคระบาดหรือมีผู้ติดเชื้อขึ้นมาจะตรวจสอบได้ว่าผู้ติดเชื้อคนนั้นไปสัมผัสกับใคร ไปพบใครบ้างทำให้ทราบไทม์ไลน์ได้อย่างแม่นยำระดับนาที จากเดิมที่แพทย์ใช้การสัมภาษณ์ผู้ป่วย แม้จะไม่ปิดบังข้อมูลแต่อาจจำไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหา

- กรณีมีการปกปิดข้อมูลก็จะใช้เวลามากในการสอบไทม์ไลน์ดังนั้นหากมีแอปพลิเคชันนี้ก็จะระบุข้อมูลได้แม่นยำ ระบบจะมีการประมวลผลว่ามีการสัมผัสกับใครในช่วงเวลาใด ทำให้ระบบควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบกับชีวิตประจำวัน

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนใช้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน เพื่อช่วยเพิ่มให้การสอบสวนโรคเป็นไปอย่างแม่นยำ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

 

ติดตามรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00-14.30 น. รายการเล็ก ๆ ที่มีเจตนาถามหาแนวทางการแก้ปัญหาของคนไทยทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด