svasdssvasds

วรวุฒิ แซ่โค้ว เป็นคนที่ล้มเหลวเรื่องเงิน แต่เป็นคนเดินทางที่มีความสุข

คุณลุงวรวุฒิ แซ่โค้ว ถึงแม้ว่าเค้าจะเป็นคนที่ล้มเหลวในเรื่องการเก็บเงิน แต่เค้าก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยเป็นคนที่ใช้เวลาหลายปีในการเดินทางอย่างมีความสุข

ถ้าเขาเป็นคนล้มเหลว ก็คงเป็นคนล้มเหลวที่มีความสุขที่สุด “คุณลุงตกงาน” ที่เป็นกระแสแชร์กันในโลกโซเชียล หรือ คุณลุง วรวุฒิ แซ่โค้ว พ่อค้าวัย 72 ปี ที่มายืนขายของอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า โดยคิดราคาแล้วแต่คนจะให้ แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของคุณลุง เขาใช้เวลาหลายปีเพื่อการเดินทาง เก็บสะสมเรื่องราวเพื่อสร้างความสุขที่เกิดจากความใฝ่ฝัน

วรวุฒิ แซ่โค้ว

related