svasdssvasds

“สุนทร ชัยเขต” เด็กวัดผู้นำอาหารไปแจกให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

อาหารที่เหลือจากพระที่ไปบิณฑบาต “พี่น้อย สุนทร ชัยเขต” จะคัดแยกอาหารและนำอาหารไปแจกจ่ายต่อให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสและทำมานานกว่า 9 ปี และมันคือการเริ่มต้นการทำความดี

สุนทร ชัยเขต ในวัย 42 ปีอาชีพของเค้าคือขับรถรับจ้าง ในทุกๆเช้าพี่น้อย จะมาขับรถรับพระไปบิณฑบาตทุกวัน และเค้าทำแบบนี้มานานกว่า 9 ปีแล้ว ทุกวันเค้าจะเป็นผู้เริ่มต้นวันด้วยการทำเพื่อผู้อื่น แม้จะเกิดคำถามบนความไม่เข้าใจ หรือข้อครหาใดๆก็ตาม เขายังคงตั้งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ เพราะมันคือคำตอบ ที่บอกตัวเองโดยสมบูรณ์ ถึง “ความสุข” ในชีวิตแล้ว

สุนทร ชัยเขต

related