svasdssvasds

การเดินทางยุคใหม่ที่ง่าย ประหยัด ลดมลพิษ จากความร่วมมือของ 3 ผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการเดินทาง

ปัญหาใหญ่แต่ใกล้ตัวทุกคน จะเดินทางอย่างไร? ให้สะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดการปล่อย CO2 SPRiNG สรุปให้ ชวนมาทำความรู้จักกับเทรนด์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “MaaS” Mobility As a Service หรือบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร วิถีการเดินทางจากแนวคิด Sharing Economy ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการใช้ Smart Mobility และการพัฒนาสมาร์ทซิตี้

ชวนคุยกับ 3 ผู้บริหารจากบ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT), มูฟมี (MuvMi) และ ฮ้อปคาร์ (HAUPCAR) ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้การเดินทางรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจและสังคมกำลังมุ่งสู่ Sharing Economy หรือการร่วมแบ่งปันการใช้ทรัพยากร โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เกิดจากแนวคิด

1. World Saving ทำอย่างไรถึงจะลดการใช้ทรัพยากร และลดคาร์บอน

2. การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

3. ค่านิยมที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของ ถือเป็นเทรนด์ที่หลายธุรกิจนำไปใช้ รวมถึงธุรกิจการเดินทาง นั่นก็คือ ‘การแชร์การเดินทาง’ (Ride Sharing) และ ‘การแชร์ยานพาหนะ’ (Mobility Sharing)

บ้านปู เน็กซ์ จึงพัฒนาระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) โดยหาแพลตฟอร์มที่จะทำให้เกิดการแชร์การเดินทาง และแชร์ยานพาหนะ พร้อมร่วมมือกับ ‘มูฟมี’ ผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi และ ‘ฮ้อปคาร์’ ผู้ให้บริการเช่ายานพาหนะ และรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน HAUP ทั้ง 2 บริการเป็นจิ๊กซอว์หลักที่มาสร้างการเดินทางรูปแบบใหม่ ที่สะดวก ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคทุกคน และช่วยโลกลดการปล่อย CO2

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 พาร์ทเนอร์ที่ทำให้ MaaS ครบวงจรยิ่งขึ้น นั่นคือ ‘อีโวลท์’ แพลตฟอร์มการบริหารสถานีชาร์จรถไฟฟ้าครบวงจร และ ‘บียอนด์ กรีน’ ศูนย์บริการดูแลยานพาหนะไฟฟ้า

เมื่อบ้านปู เน็กซ์ นำบริการ Ride Sharing, Mobility Sharing, สถานีชาร์จ และศูนย์บริการมารวมกัน ก็จะเกิดเป็นระบบบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า (EV Fleet & Charger Management) ที่สามารถนำไปสร้างระบบการเดินทางและการขนส่ง ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ Community นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้ระบบการเดินทางในประเทศไทย Green ขึ้น และเข้าใกล้การเป็นสมาร์ทซิตี้มากขึ้น

#บ้านปูเน็กซ์ #BanpuNEXT #มูฟมี #MuvMi #ฮ้อปคาร์ #HAUPCAR #MaaS

related