svasdssvasds

CP ALL จัดกิจกรรมยกระดับทักษะความรู้ด้าน AI ให้เด็กและเยาวชนไทยรุ่นใหม่

Creative AI Camp อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง CP ALL จัดขึ้นมาเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI ให้กับเด็กและเยาวชนไทยรุ่นใหม่

การมาของ Chat GPT ทำหลายองค์กรตื่นตัวเรื่อง AI กันมากขึ้น CP ALL เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI มากขึ้น เลยจัดโครงการ Creative AI Camp เป็นปีที่ 6 แล้ว เดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับ

CP ALL จัดค่าย Creativev AI Camp ปีที่ 6 เติมฝันเยาวชน ยกระดับทักษะ AI ให้น้องๆ

  • ม.ปลาย
  • ปวช.
  • ปวส.
  • อุมดศึกษา

สู่ผู้นำ AI ขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างอนาคตประเทศไทย โดยจับมือกับ FutureSkill เปิดคอร์สออนไลน์ปรับพื้นฐานให้ผู้ที่สมัครเข้ามากว่า 600 คนทั่วประเทศและคัดเหลือ 40 คน เพื่ออบรมแบบเข้มข้นแบบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 3 เดือน นอกจาได้อบรมแล้ว ผู้สมัครยังได้โจทย์จริงจาก 4 ภาคธุรกิจ ทั้ง การปฏิบัติ การตลาด HR และ Contact Center เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วม Workshop ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่อบรมด้าน AI กับภาคธุรกิจ ตามคอนเซ็ป Phenomena “ Work-based Learning “

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวถึงการจัดค่ายครั้งนี้
ภายใต้แนวคิด AI as a Human Being เพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ให้แก่เยาวชนไทยให้มีทักษะที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นผู้นำด้าน AI สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ ตั้งใจให้เยาวชนเข้าใจว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยงานเรา ไม่ได้เข้ามาแทนเรา โดยตั้งใจจะให้ความรู้นี้ไปพัฒนา AI และพัฒนาผู้ใช้ AI ด้วย เนื่องจากเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ

นายป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ค่าย Creative AI Camp ปีที่ 6 นี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน

  1. การจัดคอร์สติวพิเศษ โดยการจับมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด
 เพื่อปรับพื้นฐานด้าน AI ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 660 คน ก่อนมีการสอบคัดเลือกเหลือ 40 คน
เพื่อให้ 40 คนนี้ไปต่อยอดควารู้อย่างเข้มข้นภายในค่าย
  2. การเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานจริงและนำเสนอไอเดีย โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ปัญหาจริงจากพันธมิตรภาคธุรกิจใน 4 กลุ่มโจทย์ปัญหา คือ
- การปฏิบัติการ
- การตลาด
- ทรัพยากรบุคคล
- การดูแลหลังการขาย
หลังจากอบรมแล้วทุกคนต้อง นำเสนอไอเดียในการสร้าง AI ที่จะมาแก้ไข Paint point ในโจทย์ที่ได้รับ
  3. การบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม ขัดเกลาเยาวชนผ่านการเรียนรู้ด้วย “ หมากล้อม” เพื่อให้เยาวชนเห็นภาพกว้างมากขึ้น

โดยเยาวชนจะสามารถตีโจทย์ของปัญหาและพัฒนา AI ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริง

ดร.เอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Vekin ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning ในฐานะ mentor มองว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

เป็นเด็กที่มีความสามารถอยู่ แต่การมาค่ายครั้งนี้จะทำให้น้องได้รับ soft skill ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างเช่น การทำงานเป็นทีม การจัดการคน เพิ่มเติมกลับไปด้วย การจัดการค่าย Creative AI camp ครั้งที่ 6 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน AI มากกว่า 30 ราย ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กร Giving&sharing  เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะ จนเป็น
“คนพันธุ์ AI หัวใจโกะ”

related