บุกจับรีสอร์ต "เปรมชัย" พบผิดซ้ำซาก

05 ก.ย. 2561 เวลา 5:10 น.

ดีเอสไอเข้าค้นรังเย็น รีสอร์ต ของตระกูลกรรณสูต ประเมินบุกรุกกว่า 10,000 ไร่ ด้านป่าไม้จ่อฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 600 ล้าน

 ที่ดินในความครอบครองของบริษัท ซี.พี.เคฯ ได้ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2546 แต่ยังมีการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จึงต้องดำเนินคดีอาญาและฟ้องแพ่งคู่ขนานไปด้วย โดยกรมป่าไม้ ประเมินความเสียหายของภาครัฐ พบว่าเฉลี่ยไร่ละ 100,000 บาท จำนวน 6,000 กว่าไร่ คาดว่าจะต้องฟ้องแพ่งเรียกคืนประมาณ 600 ล้านบาท