69 ปีผ่านไป “คนไทยก็ยังน้ำตาไหล” ณ ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร

07 พ.ค. 2562 เวลา 1:50 น.

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นสีหบัญชรเดียวกับรัชกาลที่ 9

หากย้อนเวลาไปเมื่อ 69 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเคยเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นสีหบัญชรเดียวกับรัชกาลที่ 9

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เป็นหนึ่งในพระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวัง มีลักษณะเป็นพระที่นั่งบนกำแพงแบบยอดปราสาท ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์และประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ สร้างขึ้นในพุทธศักราช 2492 เป็นสีหบัญชนสำหรับเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งเป็นสีหบัญชรเดียวกับรัชกาลที่ 9

“สีหบัญชร” หมายถึง หน้าต่างของพระที่นั่ง ที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกให้ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญ มีลักษณะเป็นระเบียงยื่นออกไป เช่น สีหบัญชรที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต สีหบัญชรที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด