เจาะลึกทั่วไทย Tonight

จับกระแส 3 พรรคใหญ่ ตรวจขุมกำลังการเมือง

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ และ เจษฎา จี้สละ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนจับกระแส 3 พรรคใหญ่ ตรวจขุมกำลังการเมืองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night