“พรเพชร” ตั้ง กก.สอบคลิปเสียงล้ม “กสทช.”

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน “พรเพชร” ตั้ง กก.สอบคลิปเสียงล้ม “กสทช.” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night