เปิดเงินเดือนศาล - องค์กรอิสระตามกฎหมายใหม่

05 ก.ค. 2561 เวลา 4:56 น.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" และ "ประจักษ์ มะวงษา" เจาะลึกประเด็นร้อน "เปิดเงินเดือนศาล - องค์กรอิสระตามกฎหมายใหม่"

เงินเดือนศาล - องค์กรอิสระ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" และ "ประจักษ์ มะวงษา" เจาะลึกประเด็นร้อน "เปิดเงินเดือนศาล - องค์กรอิสระตามกฎหมายใหม่" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ