จบมั้ยวันนี้! รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

21 ธ.ค. 2561 เวลา 7:12 น.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กม. มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ซึ่งได้มีการพิจารณา ประเมินซองข้อเสนอซองที่ 3 ของ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ และ กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัดหรือซีพี และพันธมิตร ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนนด้านเทคนิคมาแล้ว ซึ่งผลการเปิดซองด้านการเงิน ซึ่งมีกรอบวงเงินการร่วมลงทุนของรัฐกับเอกชนไม่เกิน 119,425.75 ล้านบาท พบว่า กลุ่มซีพี เสนอวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ น้อยกว่า กลุ่ม บีเอสอาร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand