เริ่มแล้ว! ปฏิบัติการยึดทรัพย์ธรรมกาย

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

 เริ่มแล้ว! ปฏิบัติการยึดทรัพย์ธรรมกาย

 จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีฟอกเงินกับ มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ในพระอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และกรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้รับเงินจำนวน 125 ล้านบาทจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ซึ่งร่วมกันยักยอกและฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ปรากฏว่า เงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้ก่อสร้างอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ (อาคารทรงลูกโลก), มหารัตนวิหารคด และอาคารเวิลด์พีชวัลเลย์ เขาใหญ่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงได้ทำการอายัดไว้ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล หากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ก็อาจขายทอดตลาด แล้วนำเงินมาชดใช้ให้ผู้เสียหาย หรือให้ส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์ ส่วนคดีของนายอนันต์ อัศวโภคิน ที่เกี่ยวข้องกับอาคารบุญรักษา