การเมือง ข่าว

สะพัด! คำสั่งตั้ง กรรมการสรรหา ส.ว.หาย?

เกิดกระแสข่าวแพร่สะพัด! การเลือก ส.ว.ทั้ง 250 คน อาจจะโมฆะ หลังคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหายจากเวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา

จากการตรวจสอบพบว่า คำสั่งคสช.ที่1/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว. ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุในหนังสือที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย โดยอ้างว่าคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 มิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนั้น

เมื่อตรวจสอบจากเวปไซต์ราชกิจจาฯ ปรากฎว่าไม่พบคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 ในสารบบข้อมูล ซึ่งปกติจะเรียงลำดับเลขที่คำสั่ง ตามประเภท ชื่อเรื่อง และเล่มเพื่อความชัดเจนในการตรวจค้นและอ้างอิง โดยในเวปไซต์ราชกิจจาฯ ระบุลำดับที่ 164 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นคำสั่งคสช.สุดท้ายของปี 2561

จากนั้น ในลำดับถัดมาได้เข้าสู่ปี 2562 แต่ลำดับที่ 165 กลายเป็นคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เล่ม 136 โดยไม่พบว่ามีคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 ซึ่งว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการสรรหาส.ว. รวมถึงคำสั่งคสช.ที่ 2/2562 ในเวปไซต์ของราชกิจจาฯ ด้วย