ข่าว

“เฮียชู” ลิตเติ้ล ดั๊ก ลั่น…ไม่ใช่นอมินี “นาตารี”

เจ้าของ “ลิตเติ้ลดั๊ก” ยันอาคารที่เปิดเป็นคนละส่วนกับ “นาตารี” และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีกับ “โกลัก” เจ้าของกิจการนาตารีอาบอบนวด

“เฮียชู” นายชูกิจ ดุลยวิสุทธิตา เจ้าของ “ลิตเติ้ลดั๊ก” เปยว่าอาคารที่เปิดเป็นคนละส่วนกับ “นาตารี” และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีกับ “โกลัก” นายประเสริฐ สุขขี เจ้าของกิจการนาตารีอาบอบนวด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”