วัดใจ "ประธานชวน" ให้ผ่านมั้ย! "ช่อ" สายแฟ

5 ก.ค. 2019 เวลา 3:26 น.

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เผย ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของ ส.ส.นั้น ตามระเบียบระบุไว้ว่าให้แต่งตามชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือชุดที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เผยว่า ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของ ส.ส.นั้น ตามระเบียบระบุไว้ว่าให้แต่งตามชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือชุดที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด ดังนั้น การแต่งการของสมาชิกจึงขึ้นอยู่กับอำนาจของประธานสภาฯที่จะกำหนด ดังนั้น จึงต้องรอดูว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะอนุญาตให้สมาชิกได้แต่งชุดไทยเหมือนที่ได้แต่งมาในวันเดียวกันนี้หรือไม่

กรณีที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้แต่งชุดไทยมาร่วมประชุมสภานั้น ไม่ถือว่าผิดระเบียบ เพราะประธานสภาฯ ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบการแต่งกายของสมาชิก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"