สธ.ตั้งกก.นำกัญชาใช้ทางการแพทย์ ถกนัดแรก 10 พ.ค.

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งแรกในวันที่ 10 พ.ค. 61

สาธารณสุข เร่งศึกษานำกัญชาใช้ทางการแพทย์ ถกนัดแรก 10 พ.ค.61

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งแรกในวันที่ 10 พ.ค. 61ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

โดยจะหารือในกรอบ 5 ขั้น เริ่มจาก 1.ศึกษาสายพันธุ์นำมาใช้สกัดสารใช้ทางการแพทย์ 2.วิธีการสกัดสารอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อนำไปทำยา 3.จัดหารูปแบบการผลิตเป็นยา 4.งานวิชาการเรื่องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แบบใดได้บ้าง เบื้องต้นเป็นความหวังรักษาอาการทางสมอง เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน รวมทั้งบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง และ 5.แนวทางการควบคุมตามมาตรการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ สำหรับ การเดินหน้าเรื่องดังกล่าว จะเริ่มจากระดับห้องทดลองเป็นสเกลเล็ก ๆ เพื่อให้เป็นแผนงานนำร่อง หรือเป็นต้นแบบ โดยขั้นตอนดังกล่าวจะทำงานควบคู่ไปกับการปรับแก้กฎหมายยาเสพติดซึ่งคาดว่าเมื่อทดลองได้ในระดับหนึ่ง กฎหมายจะมีการปรับแก้แล้วเสร็จ ก่อนสามารถนำมาใช้ศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้เพราะทราบว่าขณะนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่าน คณะกรรมการกฤษฎีกา และใกล้จะเข้า ครม.แล้วคาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ในอีกไม่กี่เดือน ข้างหน้านี้