“ต่อเติมฝันปันความรู้ ปี 6” ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จ.ตาก

มูลนิธิกำลังใจมอบอาคารเรียนและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อสานฝันและสร้างอนาคตให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ใน ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งโครงการ “ต่อเติมฝันปันความรู้ ปี 6” เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สปริงนิวส์-กำลังใจ” สร้างอาคารเรียน 2 หลังถิ่นทุรกันดาร

สปริงนิวส์อาสา ต่อเติมฝัน ปันความรู้ สานฝันเด็กห่างไกล [คลิป]