เพจดังแฉ ปลัดอบต. ขอหมูมาเลี้ยงต้อนรับพนักงานที่รับโอนย้าย

เพจดัง แฉหนังสือขอสนับสนุนหมูจากฟาร์มมาย่างกิน เลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่ที่รับโอนย้ายมา

เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เปิดเผยหนังสือของความอนุเคราะห์ สุกร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาเผยแพร่ โดยในข้อความในหนังสือระบุ “ด้วยองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ได้มีการรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จึงขอความอนุเคราะห์ สุกรจำนวน 1 ตัว จากบริษัท ของท่านเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารในงานเลี้ยง รับ – ส่ง ผู้อำนวยการกองช่างและคณะผู้มาส่งจาก อบต.เหล่ายาว จำนวน 15 – 20 ท่าน”

ซึ่ง เพจดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า การร้องขอสุกรครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วฟาดไป 2 ตัว แรก ๆ ขอปากเปล่าหลัง ๆ มาเจ้าของฟาร์มให้ทำเป็นหนังสือ

ทั้งนี้มีรายงานว่า ฟาร์มนี้เคยถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นไปยังศูนย์ดำรงธรรมฯ จึงเป็นหน้าที่ของ อบต.ที่จะส่งคนเข้าไปตรวจสอบดูแล