SONP ประกาศผล“เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ปี 61

19 ธ.ค. 2561 เวลา 11:43 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์

[caption id="attachment_405357" align="aligncenter" width="1188"] ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด[/caption]

สำหรับรายชื่อผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา www.SunandhaNews.com

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.genzee.co  และมหาวิทยาลัยบูรพา www.coconews.in.th

[caption id="attachment_405356" align="aligncenter" width="1188"] ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี[/caption]

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับการตัดสินเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย

1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 2.นายก้าวโรจน์ สุตาภัคดี 3.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล 5.นายระวี ตะวันธรงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด