SONP ประกาศผล“เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ปี 61

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

สำหรับรายชื่อผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา www.SunandhaNews.com
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.genzee.co  และมหาวิทยาลัยบูรพา www.coconews.in.th

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับการตัดสินเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย
1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 2.นายก้าวโรจน์ สุตาภัคดี 3.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล 5.นายระวี ตะวันธรงค์