ข่าว

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ ที่มาของคำขวัญ หน้าที่เด็กไทยวันนี้

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับความรู้คู่ความสนุก เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ ย้อนดูความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติว่าเริ่มต้นมาจากไหนและตั้งแต่เมื่อไร

 

เทศกาลแห่งความสุขของเด็กๆ อย่างวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค. 2563 กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันแล้ว มาทบทวนความรู้เรื่อง ประวัติวันเด็กแห่งชาติ กันหน่อยดีกว่า จากคำกล่าวว่า อนาคตของชาติต่อไปจะเป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศ ดังนั้นการคุ้มครองทางกฎหมาย รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญ

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ​์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ โดยมีความเห็นว่า “ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กๆให้มากขึ้น”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศไทย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

ประวัติวันเด็ก ในไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 เดิมได้กำหนดวันเด็กแห่งชาติเป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 เห็นควรให้เปลี่ยนวันใหม่ เพราะเดือนตุลาคมยังอยู่ในช่วงฤดูฝน และวันจันทร์ยังเป็นวันทำงานของผู้ปกครอง จึงไม่สะดวกในการพาลูกหลานออกมาเที่ยว ทำให้ในปีนั้นไม่มีการจัดงานและประกาศเปลี่ยนวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม และมีการจัดงานเรื่อยมาตั้งแต่นั้น

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็กที่เกิดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดย “จอมพลแปลก พิบูลสงคราม” และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาว่าต้องมีการมอบคำขวัญให้เด็กๆปีละครั้ง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝีมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปในการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่

ขอบคุณข้อมูล วันเด็กแห่งชาติ_(ประเทศไทย)

 

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

สารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญวันเด็ก 2563 นายกฯมอบแก่เยาวชนอย่างเป็นทางการ

รูปภาพวันเด็ก รูประบายสี การ์ตูน ครอบครัว มากมายหลายแบบ