"มหิดล" ยืนยันผลตรวจไม่พบบุคลากรติดเชื้อ โควิด-19

27 ก.พ. 2563 เวลา 2:37 น.

"มหิดล" ประกาศผลการตรวจเชื้อโคโรน่าไวรัส บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าไม่มีการติดเชื้อ

วันที่ 25.ก.พ.2563  เพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยมหิดล "Mahidol University" ได้โพสต์คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยข้อความระบุว่า...

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) หลังจากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการส่งบุคคลากรดังกล่าวเข้ารับการตรวจยืนยันอย่างเร่งด่วนแล้ว

ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่าไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่)

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.50 น.

ม.มหิดล ออกแถลง หลังพบ “คนต้องสงสัย” ติดไวรัสโคโรน่า โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด