ข่าว

‘หมอยง’ ยกบทเรียนสิงคโปร์ แนะรัฐเปิดเกมรุกคุมโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

“หมอยง” ยกบทเรียนสิงคโปร์ แนะไทยเปิดเกมรุกคุมโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งมีหลายล้านคน และอยู่กันอย่างหนาแน่น ด้วยการเข้าไปให้ความรู้ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

แรงงานต่างด้าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

โควิด 19 บทเรียนจากสิงคโปร์ ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จากบทเรียนของสิงคโปร์ที่เคยควบคุมได้แล้วกลับมาระบาดใหญ่ขึ้นในกลุ่มคนงานต่างชาติที่อยู่รวมกันหนาแน่น เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นจึงยากในการที่จะควบคุม ในการกำหนดระยะห่างก็สามารถทำได้ยาก จึงไม่แปลก การระบาดของสิงคโปร์จึงเพิ่มเป็นหลักหมื่นโดยมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นหลายร้อยต่อวัน ทำให้ยากในการที่จะควบคุม

ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนหลายล้านคน และหลายแห่งอยู่กันหนาแน่น เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก ถ้าเกิดการระบาดในแรงงาน ที่อยู่รวมกันจำนวนมาก ถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มดังกล่าวที่มีอายุไม่มาก และมีร่างกายแข็งแรง แต่จะทำให้ยากต่อการควบคุมภายในประเทศ

สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องเปิดเกมรุก เข้าไปเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นได้ ให้ความรู้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง แนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน การดูแลไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นเป็นกลุ่มก้อน มีความสำคัญมาก

“บทเรียนจากสิงคโปร์จะเป็นเรื่องเตือนใจเรา ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมทั้งนโยบายของรัฐบาล ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นในประเทศไทย จะต้องดับไฟตั้งแต่ต้นลม”