ข่าว

หมอธีระวัฒน์ เผยสาเหตุ ที่ยังคงต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันนี้ 23 พ.ค. 2563 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โดบระบุว่า…

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ยังคงมีโดย กล่าวแสดงว่ายังมีการระบาด

สามารถประเมินได้ว่ามากหรือน้อยโดยเฉพาะกลุ่มแพร่ที่ไม่มีอาการ ด้วยการหาหลักฐานการติดเชื้อโดยการเจาะเลือด หาแอนติบอดี เป็นระยะในกลุ่มที่คัดเลือกที่เหมาะสมว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่?

ในการมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการกระชับการควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในมาตรฐาน โดยให้มีการทำงานร่วมกันในการควบคุมอย่างมีเอกภาพ

ถ้าคนไทย สถานประกอบการ การประกอบกิจกรรม มีวินัยไม่ต้องให้มีใครบังคับ ก็ไม่ต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หรือถ้ามุ่งประเด็นในการสามารถแยกกักกันควบคุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่ปฏิบัติตาม จะสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อร้ายแรงได้อย่างเดียวหรือไม่? และจะเพียงพอหรือไม่?

CR : Thiravat Hemachudha