หนุน 50 เขต เข้ม! จัดระเบียบเมือง ภายใต้กฎหมาย

02 มิ.ย. 2561 เวลา 7:43 น.

กทม.สนับสนุนผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการจัดระเบียบเมืองภายใต้กฎหมาย

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายหลักสูตร การบริหารงานเขตแก่ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ในหัวข้อ “มุมมองของผู้บริหารต่อการบริหารงานเขต” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้อำนวยการเขตของแต่ละสำนักงานเขตเปรียบเสมือนเป็นผู้ว่าฯกทม.ขนาดย่อมในพื้นที่เขตนั้นๆ งานเขตเป็นงานที่มีมิติทางการบริหารจัดการอย่างหลากหลาย โดยในบางเขตอาจมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งผู้อำนวยการเขตจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อาทิเช่น การเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาติทุกชนิด ซึ่งก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเก็บป้ายที่เกี่ยวกับการเมือง

 

กทม.สนับสนุนผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการจัดระเบียบเมืองภายใต้กฎหมาย

โดยในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการรื้อถอนป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตกว่า 8,000 ป้าย และยังมีป้ายบอกทาง ซึ่งบางป้ายพบว่าไม่ได้เป็นป้ายของกรมทางหลวง ให้ผู้อำนวยการเขตทำการตรวจสอบและประสานงานกับกรมทางหลวง เพื่อเน้นย้ำให้แน่ใจว่าเป็นป้ายของการทางหลวงจริงหรือไม่ หากพบว่าไม่ใช่ให้ดำเนินการรื้อถอนทันที เพราะหากเกิดการโค่นล้มลงมาจะทำให้เป็นอันตรายต่อประชาชน ขอให้ผู้อำนวยการเขตทุกคนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยยึดหลักกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครยินดีที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุน

 

  กทม.สนับสนุนผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการจัดระเบียบเมืองภายใต้กฎหมาย

 

            นายสกลธี กล่าวต่อว่า โดยหลักการทำงานแล้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้รับการคาดหวังจากประชาชนและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้อำนวยการเขตจะต้องทำงานควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินงานของเขต ดังตัวอย่างเช่น สำนักงานเขตประเวศที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของตลาดอยู่ตลอดเวลา แต่ประชาชนไม่ได้รับรู้ข่าวสารเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ จึงขอให้ผู้อำนวยการเขตเน้นย้ำในเรื่องของประชาชนสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อทางโลกโซเชียล ซึ่งอาจมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถช่วยทำการประชาสัมพันธ์ และต้องไม่ทำเพื่อเพียงแต่สร้างภาพ แต่ต้องทำงานอย่างจริงจังควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

 

            ส่วนเรื่องการจัดระเบียบเมือง เช่น การจัดระเบียบทางเท้าและการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความเห็นใจต่อประชาชนผู้ค้าขาย โดยในบางแห่งที่สามารถจะอนุโลมให้ค้าขายได้ก็จะอนุญาตให้ทำการค้าขาย แต่ในบางแห่งก็ไม่สามารถอนุญาตให้ทำการค้าขายได้ เช่น เขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร เพราะจะทำให้กีดขวางการจราจรและกีดขวางทางเดินของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าโดยเด็ดขาด หากพบมีผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการจับและปรับทันที

 

            ในเรื่องของระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตมีการจ้างผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการลอกท่อ ซึ่งเขตต้องตรวจสอบเนื้องานให้ละเอียดก่อนจะทำการรับมอบงานว่า ผู้รับเหมาได้ทำการลอกท่อเต็มประสิทธิภาพครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานครทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องการก่อสร้างหรือการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ ผู้อำนวยการเขตต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนและมีโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดสินบนเจ้าพนักงานและสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ให้ผู้อำนวยการเขตคอยดูแลและสนับสนุนในส่วนของฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเป็นงานที่หนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลที่มีความขยัน ทำงานเปรียบเสมือนปิดทองหลังพระ จึงขอฝากให้ผู้อำนวยการเขตช่วยกันดูแลให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย