ตั้งกรรมการสอบเเล้ว! ปม"ข้าวมันวิญญาณไก่" โรงเรียนดังขอนเเก่น

16 มิ.ย. 2561 เวลา 14:13 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดการร้องเรียน จากผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึงอาหารกลางวันด้อยคุณภาพ เบื้องต้นพบรูปถ่ายที่ใช้ร้องเรียนมีความแตกต่างกัน ขอเวลาในการตรวจสอบ

จากกรณีที่ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรม และต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ที่มีการจัดสรรอาหารให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีลักษณะที่ไม่ถูกหลักอนามัย ไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการ และอาหารบางอย่างนั้นรับประทานไม่ได้ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดการร้องเรียน จากผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึงอาหารกลางวันด้อยคุณภาพ เบื้องต้นพบรูปถ่ายที่ใช้ร้องเรียนมีความแตกต่างกัน ขอเวลาในการตรวจสอบ ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (16 มิ.ย.61 )  เวลา 16.00 น.  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยมี น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เเละมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น  และ น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และเสนอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดการร้องเรียน จากผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึงอาหารกลางวันด้อยคุณภาพ เบื้องต้นพบรูปถ่ายที่ใช้ร้องเรียนมีความแตกต่างกัน ขอเวลาในการตรวจสอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดการร้องเรียน จากผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถึงอาหารกลางวันด้อยคุณภาพ เบื้องต้นพบรูปถ่ายที่ใช้ร้องเรียนมีความแตกต่างกัน ขอเวลาในการตรวจสอบ