เครือข่ายขอคืนป่าดอยสุเทพเดินสายปลุกมวลชนร่วมชุมนุมใหญ่ 30 มิ.ย.

17 มิ.ย. 2561 เวลา 11:59 น.

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสัญจรไปต่างอำเภอพบปะมวลชน ปลุกพลังร่วมกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 30 มิถุนายนนี้

ชาวบ้านในตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมรับฟังสถานการณ์ปัญหาในการก่อสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว โดยมีนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและตัวแทนจากภาคีเครือข่ายหลายคนมาร่วมชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสัญจรไปต่างอำเภอพบปะมวลชน ปลุกพลังร่วมกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 30 มิถุนายนนี้ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสัญจรไปต่างอำเภอพบปะมวลชน ปลุกพลังร่วมกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 30 มิถุนายนนี้

ชาวบ้านหลายคนบอกว่ารับทราบข่าวคราวจากสื่อต่าง ๆ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าบ้านพักตุลาการจะส่งผลกระทบอย่างไรในทางรูปธรรมกับคนในพื้นที่ ขณะที่การเข้ามาชี้แจงของกลุ่มเครือข่ายทำให้ชาวบ้านมองเห็นภาพชัดขึ้นและส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการทำลายพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ส่วนการพูดคุยในประเด็นที่ถูกนำเสนอว่า พื้นที่ดังกล่าวควรเป็นป่าชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ หรือ ผนวกเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อาจต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนในตำบลดอนแก้วอีกครั้ง

ขณะที่นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ บอกว่าแม้จะมีคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลว่าจะไม่ให้มีใครเข้าไปพักอาศัยและจะมีการยุติสัญญาการก่อสร้างที่จะครบหนดในวันที่ 18 มิถุนายน แต่ดูเหมือนว่าสัญญาที่ให้ไว้จะไม่จริงจัง

การจัดเครือข่ายสัญจรพบปะกับชาวบ้าน มีเป้าหมายในการทำความเข้าใจและปลุกพลังมวลชนให้ร่วมกันออกมาปกป้องทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะดอยสุเทพที่มีความสำคัญในหลายมิติกับคนเชียงใหม่

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสัญจรไปต่างอำเภอพบปะมวลชน ปลุกพลังร่วมกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 30 มิถุนายนนี้

โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีการจัดเวที “มองไปข้างหน้า การสถาปนาดอยสุเทพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจารีตประเพณีล้านนา” จะมีนักวิชาการด้านกฏหมาย สิ่งแวดล้อม และ ปราชญ์ท้องถิ่น มาร่วมหาแนวทางเพื่อผลักดันให้ดอยสุเทพเป็นนิติบุคคล

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมจัดกิจกรรมสัญจรไปต่างอำเภอพบปะมวลชน ปลุกพลังร่วมกิจกรรมใหญ่อีกครั้ง 30 มิถุนายนนี้

จากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปรวมตัวเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อติดตามกรณีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายของผู้รับเหมา จากนั้นในวันที่ 19  มิถุนายน จะยื่นหนังสือต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อทวงถามถึงการยุติสัญญาก่อสร้างและการพักอาศัยของข้าราชการ 30 ครอบครัวในอาคารชุด ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ โดยทางเครือข่ายจะให้เวลา 10 วัน หากไม่มีการดำเนินการตามที่ได้ให้สัญญาไว้ จะมีการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายนนี้