เชิญชวน! นำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้และน้ำหมักชีวภาพ

21 มิ.ย. 2561 เวลา 9:24 น.

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดโครงการลด แยก แลกต้นไม้ ในวันที่ 23 มิ.ย. 61 ณ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมการคัดแยก ขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องนำไปกำจัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะลดปัญหาขยะตกค้าง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการลด แยก แลกต้นไม้ โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กล่องนม ฯลฯ มาแลกต้นไม้หรือน้ำหมักชีวภาพ ในวันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 08.00–16.00 น. ณ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย

 

นอกจากนี้ที่โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตหนองจอก จัดโครงการตลาดนัด ขยะแลกต้นไม้ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการข่วยลดปริมาณขยะทั้งที่บ้านและโรงเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดโครงการลด แยก แลกต้นไม้ ในวันที่ 23 มิ.ย. 61 ณ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดโครงการลด แยก แลกต้นไม้ ในวันที่ 23 มิ.ย. 61 ณ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด