ลูกจ้างเฮ! สนช.ผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพิ่มชดเชยเลิกจ้างสูง 400 วัน

14 ธ.ค. 2561 เวลา 1:40 น.

ลูกจ้างทั่วประเทศเฮ สนช.ผ่านฉลุย กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์เอื้อคนทำงาน ทั้ง ลากิจได้เงิน ลาคลอดเพิ่มเป็น 98 วัน ถูกให้ออกต้องชดเชยสูงสุด 400 วัน รอประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ได้มีการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 25 มาตรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างกฎหมายนี้ ด้วยคะแนนเสียง 180 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ก่อนส่ง นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นายมนัส โกศล รองโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวถึงข้อดีของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขนี้ว่า ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานมากกว่าทุกฉบับที่ผ่านมา อย่างการลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิลา เพื่อกิจธุระอันเป็นจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งตามกฎหมายฉบับเดิมไม่ได้

กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้าง ผู้บริหาร หรือนิติบุคคล ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้างตามมาตรา 38 ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นจะเป็นการให้ลูกจ้างไปฟ้องศาลเอง ขณะที่กรณีย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ตามไปสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา

ในส่วนของลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ สามารถลาคลอดได้ทั้งก่อนและหลังคลอด รวม 98 วัน จากเดิมที่ลาคลอดได้เพียงอย่างเดียว 90 วัน และอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้าง กฎหมายฉบับนี้ยังเพิ่มสิทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6 อัตรา จากเดิมอยู่ที่ 5 อัตรา สูงสุดชดเชย 400 วัน ด้านค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบ้างอาชีพ อย่างรปภ. คนขับรถส่งของ เป็นงานไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัง หากเกินเวลาปกติจะได้ค่าจ้างสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด