ปชช. แห่ยื่นจองสิทธิโครงการบ้านล้านหลัง กับการเคหะฯ เกือบ 1,000 หน่วย

28 ธ.ค. 2561 เวลา 5:07 น.

ประชาชนให้ความสนใจแห่จองโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างล้นหลาม โดยมีประชาชนมายื่นจองสิทธิกับการเคหะแห่งชาติเกือบ 1,000 หน่วย ขณะที่ประชาชนสนใจโครงการที่ รังสิต คลอง 10/2 มากสุด

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาตินำโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 141 โครงการ 10,070 หน่วย ราคาเริ่มต้นเพียง 374,000 บาท มาร่วม “โครงการบ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งได้เปิดให้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเปิดให้จองสิทธิเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ ธอส. ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมากมาย ซึ่งมียอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศรวมกันเกือบ 130,000 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยของโครงการซึ่งกำหนดไว้ที่ 50,000 ล้านบาท

โดยมีประชาชนให้ความมั่นใจจองสิทธิโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเกือบ 1,000 หน่วย

โครงการที่ประชาชนให้ความสนใจ 5 อันดับ ได้แก่

-โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/2)

-โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1

-โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/1)

-โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1

ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง สามารถนำข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ที่ธนาคารส่งมายังหมายเลขหมายโทรศัพท์มือถือผู้ที่ได้รับสิทธิ ซึ่งธนาคารได้ระบุรหัสการจองสิทธิ โดยผู้จองสิทธิสามารถนำไปตรวจสอบได้ที่ธนาคาร ตามวันที่กำหนดให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารได้กำหนดให้ผู้ที่จองสิทธิสินเชื่อสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อถึงลำดับของตนเองแล้ว ต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ประชาชนให้ความสนใจแห่จองโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างล้นหลาม โดยมีประชาชนมายื่นจองสิทธิกับการเคหะแห่งชาติเกือบ 1,000 หน่วย ขณะที่ประชาชนสนใจโครงการที่  รังสิต คลอง 10/2 มากสุด