กฟภ.หวั่นไฟฟ้าดับ ตั้ง “วอร์ รูม” สั่งการพิเศษ

03 ม.ค. 2562 เวลา 9:32 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดห้องบัญชาการ War Room ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ PEA และอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (SCADA) ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่ม 3 มกราค เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อาจผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า

กฟภ.เตรียมพร้อมดูแลระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟ และพร้อมในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องและซ่อมแซมฟื้นฟูระบบจำหน่ายที่อาจได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุปาบึกโดยกำหนดมาตรการรองรับ

1.) เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ที่สำนักงานใหญ่ PEA และ ศอส. ในเขตพื้นที่จำนวน 3 แห่ง (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราชและจัดหวัดสงขลา) เพื่อบัญชาการเหตุการณ์

2.) จัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ อาทิ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ระบบสื่อสาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

3.) เตรียมความพร้อมพัสดุสำรองฉุกเฉินสำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งานซ่อมในสถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบจำหน่าย

4.) จัดเตรียมทีมงานชุดก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบส่งไฟฟ้า ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ภาคกลางพร้อมให้การสนับสนุน

5.) จัดเตรียมความพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Generator) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้ว จำนวน 40 คัน เพื่อให้การสนับสนุนได้ทันที และที่มีอยู่ในภาคอื่นทั่วประเทศอีกจำนวน 80 คัน พร้อมเคลื่อนย้ายไปสนับสนุนได้

6.)กฟภ.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้า เรื่องความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ในสื่อต่างๆ เช่น Facebook PEA , Line PEA , สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ผ่าน Application PEA Smart Plus หรือสายด่วน 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชม.

 

หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น จะดำเนินการ ส่งชุดทีมงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และชุดยกระดับมิเตอร์ระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมเข้าพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉับพลัน เช่น เกิดอุทกภัย  จัดส่งชุดทีมงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ระบบส่งไฟฟ้า ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขกรณีเกิดเสาไฟฟ้าล้ม และจัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Generator) ที่จัดเตรียมไว้เข้าไปจ่ายในจุดที่จำเป็น

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดห้องบัญชาการ War Room ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ PEA และอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (SCADA) ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่ม 3 มกราค เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อาจผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดห้องบัญชาการ War Room ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ PEA และอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (SCADA) ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่ม 3 มกราค เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อาจผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า