เฝ้าระวัง! 10 จังหวัดใต้ เสี่ยงดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

03 ม.ค. 2562 เวลา 12:25 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย

-อําเภอพะโต๊ะ สวี ละแม หลังสวน จังหวัดชุมพร

-อําเภอเกาะสมุย เวียงสระ บ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-อําเภอสิชล ขนอม พิปูน ลานสกา นบพิตํา ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-อําเภอปะเหลียน ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

-อําเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนโดน ควนกาหลง จังหวัดสตูล

-อําเภอศรีนครินทร์ กงหรา ศรีบรรพต ตะโหมด จังหวัดพัทลุง

-อําเภอรัตภูมิ สะบ้าย้อย นาทวี จังหวัดสงขลา

-อําเภอเบตง ธารโต บันนังสะตา กาบัง จังหวัดยะลา

-อําเภอโคกโพธิ์ มายอ ปะนาเระ ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

-อําเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ สุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้ (3มกราคม2562) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา ซึ่งอาจจะทําให้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มลงมาได้

ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียม ความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด