ทช.เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้กีดขวาง ถนนสัญจรได้ปกติทุกสาย

05 ม.ค. 2562 เวลา 5:33 น.

กรมทางหลวงชนบท เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางถนน ที่ปัตตานี ,พัทลุง ,นครศรีธรรมราช ขณะที่ ถนนสายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 ซม.แต่ยัง สัญจรได้

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้ พบได้รับผลกระทบ จำนวน 1 สายทาง คือ แยก ทล. 4031 – สายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร การสัญจรผ่านได้ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังแล้ว

ขณะที่ทางหลวงชนบทนราธิวาส แจ้งว่า ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ และอ.ศรีสาคร มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุหลังคาเสียหาย ต้นไม้ในสวนล้ม ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนการคมนาคมปกติ ถนนทางหลวงชนบทไม่ได้รับความเสียหายหรือกีดขวางทางน้ำ พบเพียงกิ่งไม้หัก ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บกวาดสายทางในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยได้ให้ความช่วยเหลือ จุดที่มีต้นไม้ล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกจากเส้นทางจราจรแล้ว สามารถสัญจรได้ตามปกติ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 สายทาง  พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 สายทาง  พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 สายทาง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมทางหลวงชนบท เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางถนน ที่ปัตตานี ,พัทลุง ,นครศรีธรรมราช ขณะที่ ถนนสายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 ซม.แต่ยัง สัญจรได้ กรมทางหลวงชนบท เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางถนน ที่ปัตตานี ,พัทลุง ,นครศรีธรรมราช ขณะที่ ถนนสายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 ซม.แต่ยัง สัญจรได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด