ทายาทวังปลายเนินหวั่นคอนโดสูงกระทบ ร้อง วธ.ยับยั้งก่อสร้าง [คลิป]

10 ม.ค. 2562 เวลา 3:38 น.

ทายาทบ้านปลายเนินร้องกระทรวงวัฒนธรรม ยับยั้งก่อสร้างคอนโดสูงข้างตำหนัก เกรงโบราณสถานโบราณวัตถุจะได้รับผลกระทบ เพราะมีอายุนับ 100 ปี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมการจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ได้มีการหารือกรณีปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารสูงใกล้กับบ้านปลายเนิน บนถนนพระราม 4 อดีตเป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศนานุวัดติวงศ์ ที่รู้จักกันดีในพระสมัญญานามว่า นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม และสมเด็จครู โดยได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา และเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างของบรัทเอกชนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมสูง 36 ชั้น และ 7 ชั้น ในบางส่วนก่อสร้างเต็มพื้นที่ หลังได้รับแจ้งจากทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ ผู้ดูแลรักษาบ้านปลายเนิน

ทายาทบ้านปลายเนินร้องกระทรวงวัฒนธรรม ยับยั้งก่อสร้างคอนโดสูงข้างตำหนัก เกรงโบราณสถานโบราณวัตถุจะได้รับผลกระทบ เพราะมีอายุนับ 100 ปี

โดยทายาทบ้านปลายเนิน เกรงว่าโบราณสถานซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่จะได้รับผลกระทบ เพราะคอนโดประชิดกับเขตที่ดิน แม้อาคารจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร แต่มีแผนขึ้นทะเบียน อาคารเกือบทั้งหมดนับว่ามีความสำคัญ อายุนับ 100 ปี หากคอนโดดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสถานที่สำคัญในบ้านปลายเนิน แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เสียง จะทำให้อาคาร วัตถุโบราณ ของใช้ส่วนพระองค์เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้าง อีกทั้งคอนโดยังบดบังทัศนียภาพ

[gallery columns="1" size="full" ids="417477,417479,417480,417482,417483,417485,417486,417487,417488"]

 

ด้านนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของกองโบราณคดี พบว่า ตำหนักปลายเนินถือเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา 4 โดยกองโบราณคดี ได้บรรจุไว้ในแผนการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียน สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรประสานงานกับบริษัทเอกชนดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ในส่วนกรมศิลปากรจะเข้าไปสำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวโบราณสถาน ทั้งระยะทางและแรงสั่นสะเทือน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะกระทบกับตัวโบราณสถานดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด