จัดหนัก!! กองพลทหารม้าที่ 2 ขนรถถัง-เฮลิคอปเตอร์ ให้เด็ก ๆ สัมผัสใกล้ชิด

12 ม.ค. 2562 เวลา 4:05 น.

ผู้บัญชาการทหารบกประธานจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

วันนี้ (12 ม.ค.62) เวลา 08.30 น. ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท และมอบของรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และได้ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต

จากนั้นได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมจากหน่วยทหาร อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ททบ. กรมสวัสดิการทหารบก (สโมสรฟุตบอล Army United) และกรมแพทย์ทหารบก การแสดงยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถถัง VT-4 รถถัง oplot ฮ.MI-17 ฮ.Blackhawk ฮ.AW 149 ฯลฯ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น รถประปาสนาม เรือพลังงานลม รถครัวสนาม เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ รวมทั้งประชาชนที่มาเที่ยวงานสามารถสัมผัส ทดลองนั่ง และถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีซุ้มกิจกรรมจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มาร่วมให้ความสนุกด้วย หลังจากเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานผู้บัญชาการทหารบกจึงเดินทางกลับ

ทั้งนี้ยุทโธปกรณ์ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน กองทัพบกจะเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วยทหาร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ตามเส้นทางเดิม ได้แก่ รถถัง รถสายพานลำเลียง ยานเกราะล้อยาง กลับหน่วยทหารในกรุงเทพฯ จ.ปราจีนบุรี และ

จ.สระบุรี การเคลื่อนย้ายผ่าน ถ.วิภาวดีรังสิต ถ.พหลโยธิน ถ.ทหาร ถ.ประดิพัทธ์ และ ถ.ติวานนท์ เป็นต้น ส่วนการเคลื่อนย้ายอากาศยาน จะกลับที่ตั้งหน่วย ได้แก่ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ประชาชนที่สัญจรอาจได้รับความไม่สะดวก กองทัพบกจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ผู้บัญชาการทหารบกประธานจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารบกประธานจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารบกประธานจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด