อากาศเมืองกรุง - นครปฐม วิกฤต ค่าฝุ่นละอองพุ่ง - ประสานทำฝนหลวงช่วย

13 ม.ค. 2562 เวลา 1:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2562  จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ในวันนี้ 13 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย

=> พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 19 พื้นที่

=> พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 17 พื้นที่

=> คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ จากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศขอ งกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของ วันที่ 13-14 มกราคม 2562 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศค่อนข้างปิด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

=> คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดย กทม. ได้มีคำสั่งให้ทุกเขตดำเนิน การกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวด ทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่น ะอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจวัดควันดำ และรณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้าง ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานกับกรมฝนหลวงฯ ซึ่งได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อพร้อมปฏิติการในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการทำฝนเทียมและ คพ. ได้ประสาน เพื่อบูรณาการการดำเนินมาตร การป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด