ทิศทาง "ประมงไทย" หลังอียูปลดล็อกใบเหลือง

13 ม.ค. 2562 เวลา 2:26 น.

“อียู” ประกาศปลดล็อกใบเหลืองไอยูยูประมงไทย รัฐบาลการันตีความพยายาม 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยสู่สากล ขณะที่ “ฉัตรชัย” พร้อมเดินหน้าจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียน หวังป้องกันปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาค นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กรณีสหภาพยุโรปหรืออียู จะมาเล่าถึงผลดีในภาพรวมกับประเทศ และชาวประมง ตลอดจนผู้ส่งออกอาหารทะเลอย่างไร

หลังจากที่ “อียู” ประกาศปลดล็อกใบเหลืองไอยูยูประมงไทย นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย มองว่า การปลดธงเหลืองไอยูยู จากทางอียู จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมประมงพาณิชย์มากที่สุด เพราะตลาดส่งออกจะคึกคักขึ้น ขณะที่ประมงชายฝั่ง หรือประมงพื้นบ้าน อาจจะไม่ได้เห็นผลมากนัก แต่อนาคตอาจจะได้รับผลดีจากการควบคุมปริมาณการจับสัตว์น้ำในปัจจุบัน เพราะรัฐบาลจะสามารถนำผลวิจัย สถิติการเก็บข้อมูลสัตว์น้ำต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อลดเครื่องมือทำประมงบางประเภทได้ ก็จะเป็นผลดีต่อทรัพยากรทางทะเล

“อียู” ประกาศปลดล็อกใบเหลืองไอยูยูประมงไทย รัฐบาลการันตีความพยายาม 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยสู่สากล ขณะที่ “ฉัตรชัย” พร้อมเดินหน้าจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียน หวังป้องกันปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาค นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กรณีสหภาพยุโรปหรืออียู จะมาเล่าถึงผลดีในภาพรวมกับประเทศ และชาวประมง ตลอดจนผู้ส่งออกอาหารทะเลอย่างไร