เตรียมดันสารพัดปัญหา "เกาะเสม็ด" เป็นวาระแห่งชาติ

16 ม.ค. 2562 เวลา 6:14 น.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี

นายอธิ อนันตศิลป์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของเกาะเสม็ดที่ยาวนานหลายปี

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี

นายอธิ บอกว่า การเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน เพื่อหาแนวทางยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ดที่ยืดเยื้อมาตลอดหลายปีร่วมกัน ซึ่งไม่ได้มาหาว่าใครเป็นฝ่ายผิด แต่ต้องการข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อนำข้อเสนอไปพิจารณาแก้ไขทั้งปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อนและปัญหาน้ำประปาราคาแพง และจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่คราวนี้นำเสนอต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะลงพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 29 มกราคมนี้ และจะพยายามยุติมหากาพย์ปัญหารอบด้านบนเกาะแห่งนี้ให้ได้

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี

ด้านคุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ดมาจากความไม่ชัดเจนในการกำหนดเขตพื้นที่ว่าเป็นของหน่วยงานใดกันแน่ เพราะส่วนหนึ่งเป็นของกรมธนารักษ์ และอีกส่วนเป็นของกรมอุทยานฯ ซึ่งต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะบางส่วนไว้ จึงทำให้เกิดปัญหาติดขัดในส่วนของอำนาจเจ้าหน้าที่

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี

ขณะที่นายประยูร พงษ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด - เขาแหลมหญ้า ยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข หากเป็นไปตามบทกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ปี 2524 ก็คงจะไม่เกิดปัญหาทั้งเรื่องแนวเขตที่ดินทับซ้อน และปัญหาการเดินหน้าโครงการวางท่อน้ำประปา ซึ่งเราต้องว่ากันตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน