ครูกาฬสินธุ์สะอื้น เงินกู้สหกรณ์ฯ ถูกถอนเกลี้ยงบัญชีกว่า 1 ล้าน

16 ม.ค. 2562 เวลา 12:42 น.

ครูสาวกาฬสินธุ์ หอบเอกสารบุกร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปลอมเอกสารเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หายเกลี้ยงจากบัญชีกว่า 1ล้านบาท

นางเยาวลักษณ์ ภูชุม อายุ 34 ปี ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังยื่นเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 2 ล้านบาท โดยถูกหักเป็นค่าหุ้น 419,700 บาท ส่วนเงินที่เหลืออีกกว่า 1ล้าน 5แสนบาท ถูกปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินออกไปจนหมดบัญชี ที่ผ่านมาได้ขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จนทำให้เป็นหนี้ก้อนโต ทั้งที่ไม่ได้ใช้เงิน

ครูสาวกาฬสินธุ์ หอบเอกสารบุกร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปลอมเอกสารเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หายเกลี้ยงจากบัญชีกว่า 1ล้านบาท

นางเยาวลักษณ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ติดต่อขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ มาแล้วหลายครั้ง เพราะมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและซ่อมแซมบ้านให้แม่ แต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด กระทั่ง มีเพื่อนครูแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือจากข้าราชครูหญิงคนหนึ่งใน อ.กุฉินารายณ์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 เนื่องจากเป็นผู้กว้างขวาง แต่มีเงื่อนไขต้องจ่ายเงินร้อยละ 13 จากยอดเงินกู้ทั้งหมดเป็นค่าดำเนินการ จึงหลงเชื่อ นำเอกสารต่างๆ มอบผ่านเพื่อนครูคนดังกล่าวไป

ครูสาวกาฬสินธุ์ หอบเอกสารบุกร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปลอมเอกสารเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หายเกลี้ยงจากบัญชีกว่า 1ล้านบาท

ต่อมาเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน สหกรณ์ฯ ได้หักเงินเพื่อชำระเงินกู้งวดแรกและงวดสองจากบัญชีเงินเดือน จึงทราบว่าสหกรณ์ฯ อนุมัติเงินกู้ให้แล้ว แต่เงินกู้ที่เหลือกว่า 1,500,000 บาท กลับถูกถอนออกไปจนเกลี้ยงบัญชี

ครูสาวกาฬสินธุ์ หอบเอกสารบุกร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปลอมเอกสารเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หายเกลี้ยงจากบัญชีกว่า 1ล้านบาท

 จากการตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ พบว่า มีผู้ปลอมลายมือชื่อและปลอมเอกสารใบมอบฉันทะเพื่อเบิกเงินในบัญชีออกไปทั้งหมด ทราบภายหลังว่าผู้ปลอมลายเซ็นนั้น มีตำแหน่งเป็นรองปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจและเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีการร่วมกันทำกันเป็นขบวนการ

ครูสาวกาฬสินธุ์ หอบเอกสารบุกร้องศูนย์ดำรงธรรม ถูกปลอมเอกสารเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หายเกลี้ยงจากบัญชีกว่า 1ล้านบาท

ด้านนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เบื้องต้นจะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา พร้อมเร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง จากนั้นจะหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูรายนี้ต่อไป