กรมควบคุมมลพิษ ออก3มาตรการลดฝุ่นพิษ ขรก.งดใช้รถส่วนตัวไปทำงาน

22 ม.ค. 2562 เวลา 0:47 น.

กรมควบคุมมลพิษออก 3 แนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมยุติกิจกรรมก่อมลพิษ รวมถึง อาจห้ามข้าราชการใช้รถส่วนตัวมาทำงาน เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน

งดใช้รถส่วนตัวไปทำงาน!!

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยผลประชุมร่วมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง คือ

  1. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น การตรวจวัดควันดำ เร่งตรวจรถโดยสาร ขสมก. เร่งทำฝนหลวงอย่างเข้มข้นในช่วง 7 วันนี้
  2. หากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ยทั่วทั้งพื้นที่ กทม.เกิน 90 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วัน กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้เพิ่มมาตรการควบคุมการจราจร และ การก่อสร้างที่เข้มข้นขึ้น โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ห้ามข้าราชการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน
  3. หากดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ แล้วค่าฝุ่นละอองยังไม่ลดลง จะให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดย มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศ กทม.เพื่อให้แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหยุดกิจกรรมใดๆ

ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้ ออกประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ กทม.นั้น ทางคณะทำงานมองว่า ควรแก้ปัญหาใน 3 แนวทางข้างต้นก่อน เพราะหากประกาศอะไรที่รุนแรงไปอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องของการจราจร

กรมควบคุมมลพิษออก 3 แนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมยุติกิจกรรมก่อมลพิษ รวมถึง อาจห้ามข้าราชการใช้รถส่วนตัวมาทำงาน เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน