ค่าฝุ่น กทม.-ปริมณฑล ยังเกินมาตรฐาน 35 จุด

22 ม.ค. 2562 เวลา 9:55 น.

กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ในวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา "การลอยตัวของอากาศดีขึ้นเล็กน้อย มีลมพัดแรงขึ้น” ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเจือจางลงได้

กรมควบคุมมลพิษ "รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 22 มกราคม 2562" เวลา 15.00 น.

จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดีขึ้นเล็กน้อย ลมแรงขึ้น ไม่มีฝนตก ส่งผลให้สถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเวลา 12.00 น.

• บริเวณ พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 23 สถานี

• พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 12 สถานี

• คาดการณ์ในวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา "การลอยตัวของอากาศดีขึ้นเล็กน้อย มีลมพัดแรงขึ้น” ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเจือจางลงได้

คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- กทม. ล้างถนนทุกวันทุกสาย โดยวันที่ 22 ม.ค. ล้างถนน และฉีดละอองน้ำในอากาศ ที่เขตราชเทวี และเขตยานนาวา

- กรมการขนส่งทางบก ตรวจรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน ของขสมก.ทั้งหมดประมาณ 2,000 คันลงตรวจที่อู่รถ 20 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันวันที่ 22 ม.ค . ตรวจได้ประมาณ 1,500 คัน

- บก.จร. ตั้งด่าน 16 จุด 1 จุดมีเจ้าหน้าที่ 6 นาย และเสริมเจ้าหน้าที่ในจุดที่การจราจรหนาแน่น เช่น ถนนบรมราชชนนี

- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Standby ติดตามสภาพอากาศ เนื่องจากผลตรวจอากาศชั้นบนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายยังไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง

- จ.สมุทรสาคร ในช่วงบ่ายวันนี้ ผวจ. นัดประชุมด่วน แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

ค่าฝุ่น กทม.-ปริมณฑล ยังเกินมาตรฐาน 35 จุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด