ทิศทางวัดบ้านไร่วันที่ไร้ "หลวงพ่อคูณ"

22 ม.ค. 2562 เวลา 13:06 น.

วันนี้ที่วัดบ้านไร่ซึ่งในอดีตมีหลวงพ่อคูณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากหลวงพ่อคูณได้มรณภาพลง หลังจากนี้วัดบ้านไร่จะมีทิศทางเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

บารมีสุดท้ายที่ได้สร้างไว้ พร้อมกับคำสั่งเสียของ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2547 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก หลังมรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 11.45 น. ของวันที่ 16 พ.ค. 2558 ที่ทางลูกศิษย์เป็นผู้บันทึกเทปนี้ไว้ มีเนื้อหาเป็นคำสั่งเสียในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดการสรีระสังขารหลังจากมรณภาพ และกล่าวถึงเหตุผลที่บริจาค สรีระสังขาร ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ที่วัดบ้านไร่ซึ่งในอดีตมีหลวงพ่อคูณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากหลวงพ่อคูณได้มรณภาพลง หลังจากนี้วัดบ้านไร่จะมีทิศทางเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

แล้วในวันที่ไร้สิ่งยึดมั่นตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษ ของวัดบ้านไร่ในวันที่ไม่มีหลวงพ่อคูณอยู่ หลังจากนี้จะเป็นเช่นไร จากการสรุปทรัพย์สินของวัดจากการประชุมของคณะกรรมการวัดเมื่อปี 2558 สรุปได้ว่า อาคารมี รวม 33 หลัง เช่น พระอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ หอฉันท์ อาคารอ่างน้ำมนต์ หอผลิตน้ำประปา กุฏิสงฆ์ทรงไทย และวิหารเทพวิทยาคม เป็นต้น ที่ดิน มี 7 แปลง รวม 134 ไร่ และบัญชีเงินฝากจำนวนหนึ่ง โดยหลังจากนี้เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการ

วันนี้ที่วัดบ้านไร่ซึ่งในอดีตมีหลวงพ่อคูณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากหลวงพ่อคูณได้มรณภาพลง หลังจากนี้วัดบ้านไร่จะมีทิศทางเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

ซึ่งปัจจุบันมีพระภาวนาประชานาถ (นุช รัตนวิชโย)เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยมีพระสมุห์อาทิตย์ อนาลโยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสโดยมีพลเอกปัจจะ ธรรมศรี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวัดบ้านไร่ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมบริหารวัดบ้านไร่ในปัจจุบัน โดยในอนาคตจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักและให้ประชาชนคนรุ่นหลังมาซึมซับ และ ชื่นชมวัตรปฏิบัติในสมณเพศที่ถือสันโดษและเป็นพระนักพัฒนา

วันนี้ที่วัดบ้านไร่ซึ่งในอดีตมีหลวงพ่อคูณเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากหลวงพ่อคูณได้มรณภาพลง หลังจากนี้วัดบ้านไร่จะมีทิศทางเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

หลังจากนี้ถึงแม้จะไม่มีหลวงพ่อคูณเทพเจ้าแห่งด่านขุนทดแต่สิ่งที่หลงเหลือคือคำสอนที่ให้มีความเมตตาและบารมีทานอันยิ่งใหญ่ ยังจะอยู่กับชาววัดบ้านไร่และในใจ พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด