กำชับ "รฟม." เข้มโครงการก่อสร้าง ย้ำงดกิจกรรมก่อให้เกิดฝุ่น!

24 ม.ค. 2562 เวลา 9:28 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยตัวแทนผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการฯ ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ รฟม. เข้มงวดให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น จัดรถดูดฝุ่น ล้างพื้นที่ถนนสายไหมบริเวณก่อสร้างอยู่เสมอ บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีคุณภาพและตรวจวัดค่าไอเสียเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน และให้คืนพื้นที่และพื้นผิวจราจรทันทีที่ก่อสร้างงานพื้นฐานโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จเพื่อคลี่คลายปัญหาจราจร

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ ความก้าวหน้าของงานโยธา (Civil Work) อยู่ที่ร้อยละ 97 โดยหลังก่อสร้างงานโยธาจะดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า (M&E) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต