ดีเดย์ 15 ส.ค. 'พาณิชย์' ให้เช็กค่ายาผ่าน QR Code

29 ก.ค. 2562 เวลา 6:36 น.

ประชาชนเตรียมใช้ QR Code ตรวจสอบราคายาได้ ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ทั่วประเทศ หลังกรมการค้าภายในจี้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลราคา

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนได้ส่งข้อมูลมาเกือบครบแล้ว ซึ่งประชาชนจะสามารถใช้ QR Code ตรวจสอบราคายา ณ โรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ในเบื้องต้นเป็นยาที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) และในอนาคตจะขยายผลให้ครอบคลุมรายการยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

ประชาชนเตรียมใช้ QR Code ตรวจสอบราคายาได้ ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ทั่วประเทศ หลังกรมการค้าภายในจี้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลราคา

ประชาชนเตรียมใช้ QR Code ตรวจสอบราคายาได้ ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ทั่วประเทศ หลังกรมการค้าภายในจี้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลราคา

ประชาชนเตรียมใช้ QR Code ตรวจสอบราคายาได้ ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ทั่วประเทศ หลังกรมการค้าภายในจี้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลราคา

ประชาชนเตรียมใช้ QR Code ตรวจสอบราคายาได้ ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ ทั่วประเทศ หลังกรมการค้าภายในจี้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลราคา

โดยบัญชียามีจำนวน 32,000 รายการ บัญชีเวชภัณฑ์ 868 รายการ และค่าบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ และยังกำหนดให้โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคายาต้องแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งราคาซื้อ-ขาย ตามที่ประกาศ กำหนดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง ซึ่งกรมฯ ได้ทำหนังสือให้สถานพยาบาล 353 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด