มทบ.16 เตรียมส่งของช่วยน้ำท่วมเหนือ-อีสาน

03 ก.ย. 2562 เวลา 8:14 น.

มณฑลทหารบกที่ 16  ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและจิตอาสา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งไปรษณีย์ช่วยพี่น้องภาคเหนือ-อีสาน ที่ประสบอุทกภัย

วันนี้( 3 ก.ย.) ที่โรงเรียนเทศบาล 5 ( พหลโยธินรามินทรภักดี ) เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  นำกำลังพล ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5  และชมรมกตัญญูคลับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและจิตอาสา  ช่วยกันนำสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง  อาหารแห้ง ยารักษาโรค  ขนมและของใช้ที่จำเป็น ที่ได้จากการรับบริจาค และส่วนหนึ่งเป็นของมณฑลทหารบกที่ 16  มาคัดแยกบรรจุถุงพลาสติก เพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยหลังจากบรรจุสิ่งของเสร็จแล้ว กองกิจการพลเรือนของ มทบ. 16  จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์  ไปที่กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา ซึ่งจะกระจายสิ่งของ ส่งไปช่วยเหลือประชาชนแต่ละพื้นที่ต่อไป

มณฑลทหารบกที่ 16  ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและจิตอาสา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งไปรษณีย์ช่วยพี่น้องภาคเหนือ-อีสาน ที่ประสบอุทกภัย

มณฑลทหารบกที่ 16  ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและจิตอาสา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งไปรษณีย์ช่วยพี่น้องภาคเหนือ-อีสาน ที่ประสบอุทกภัย

มณฑลทหารบกที่ 16  ร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและจิตอาสา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งไปรษณีย์ช่วยพี่น้องภาคเหนือ-อีสาน ที่ประสบอุทกภัย