อุบลฯน้ำโขงขึ้นเร็วคาดอีก 2 เมตรเข้าสู่วิกฤต

03 ก.ย. 2562 เวลา 10:18 น.

คาดหากระดับของน้ำยังสูงขึ้นอีก 2 เมตร เข้าสู่วิกฤต ฟากนายอำเภอนาตาล จ.อุบลฯ สั่งผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำโขง จัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราว

สถานการณ์แม่น้ำโขงที่หน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำในน้ำโขงได้ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ เอ่อไหลเข้าสู่ลำห้วยสาขา และนาข้าวของชาวนาเป็นบางส่วน ทำให้นาข้าวที่อยู่ในที่ลุ่มของชายฝั่งแม่น้ำโขงจ่อเตรียมจมใต้น้ำกันนับพันนับหมื่นไร่ โรงเรียนบางแห่งในเขตอำเภอโพธิ์ไทรต้องปิดเรียนกันชั่วคราว

คาดหากระดับของน้ำยังสูงขึ้นอีก 2 เมตร เข้าสู่วิกฤต ฟากนายอำเภอนาตาล จ.อุบลฯ สั่งผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำโขง จัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราว คาดหากระดับของน้ำยังสูงขึ้นอีก 2 เมตร เข้าสู่วิกฤต ฟากนายอำเภอนาตาล จ.อุบลฯ สั่งผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำโขง จัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราว

โดยลำน้ำห้วยกระจีนซึ่งเป็นสายน้ำที่กั้นเขตแดนระหว่างอำเภอนาตาล กับอำเภอโพธิ์ไทร น้ำได้เอ่อล้นตลิ่งอย่างเฉียบพลัน ท่วมนาข้าวของหมู่บ้านทั้ง 2 อำเภอแล้วนับร้อยไร่ ส่วนตำบลพะลาน อำเภอนาตาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงเป็นประจำนั้น วันนี้น้ำได้เข้าท่วมที่นาข้าวไปแล้วบางส่วนหากระดับของแม่น้ำโขงยังสูงขึ้นและรวดเร็วอย่างเช่นวันนี้ คาดว่าระดับของแม่น้ำโขงอีก 2 เมตร จะต้องเข้าสภาวะวิกฤตอย่างแน่นอน

คาดหากระดับของน้ำยังสูงขึ้นอีก 2 เมตร เข้าสู่วิกฤต ฟากนายอำเภอนาตาล จ.อุบลฯ สั่งผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำโขง จัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราว คาดหากระดับของน้ำยังสูงขึ้นอีก 2 เมตร เข้าสู่วิกฤต ฟากนายอำเภอนาตาล จ.อุบลฯ สั่งผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำโขง จัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนชั่วคราว

นายอลงกรณ์ วรรณคำ นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้าน ให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานให้นายอำเภอทราบโดยด่วน ซึ่งอำเภอพร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วน แต่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ได้มีมวลน้ำจากลำห้วยกระจีนเอ่อเข้าท่วมที่นาของชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เริ่มจะเอ่อหนุนเข้ามาแล้ว ส่วนอำเภอที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงมีอยู่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเขมราฐ ,นาตาล ,ศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม