ผู้ว่าฯ โคราช สั่งควบคุมพื้นที่ โรคไวรัสใบอ่างมันสำปะหลังระบาด ต้องทำลายทิ้ง

05 ก.ย. 2562 เวลา 3:33 น.

โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังระบาดกว่า 6 พันไร่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ผู้ว่าฯ ประกาศเป็นเขตควบคุมทั้งจังหวัด สั่งห้ามขนย้ายท่อนมันสำปะหลังออกนอกพื้นที่

วันนี้ (5 กันยายน 2562) ที่บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกทันสำปะหลังในพื้นที่บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 กว่า 50 คน ร่วมกันถอนและทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังทิ้ง


โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังระบาดกว่า 6 พันไร่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ผู้ว่าฯ ประกาศเป็นเขตควบคุมทั้งจังหวัด สั่งห้ามขนย้ายท่อนมันสำปะหลังออกนอกพื้นที่

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในกิจกรรมรณรงค์การสำรวจและป้องกันกำจัดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกมันสำปะหลัง เกิดความตระหนักและนำมาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสําปะหลังไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการระบาด ของโรคใบด่างในมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ตรวจพบแล้ว กว่า 6,000 ไร่ ใน 7 อำเภอ 77 หมู่บ้าน ซึ่งได้มีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคไปแล้ว กว่า 4,000 ไร่ ส่วนแปลงมันที่เสียหายทั้งแปลง และจะได้รับชดเชยตามระเบียบ มีจำนวนกว่า 300 ไร่

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังไปยังพื้นที่อื่น ได้ออกประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา ทั้งจังหวัด เป็นเขตควบคุมห้ามขนย้ายต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้า-ออกในจังหวัด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขนย้ายท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ต้องการจะขนย้าย ก่อนเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบ ว่าพื้นที่ที่ขอทำการขนย้าย เข้า ออก นั้น อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังหรือไม่ ซึ่งหากเป็นพื้นที่ควบคุมจะไม่มีการอนุญาตให้มีการขนย้ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังทุกกรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด