"บิ๊กแดง"กำชับทหาร คอยอยู่เป็นเพื่อน ปชช.

06 ก.ย. 2562 เวลา 9:06 น.

"บิ๊กแดง” กำชับทุกหน่วยพื้นที่น้ำท่วมส่งทหารอยู่เป็นเพื่อนประชาชน หวังช่วยดูแลทรัพย์สินในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

วันนี้(6ก.ย.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลในที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ที่ออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยคอยกำกับดูแล และสนับสนุนให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย มีการพักผ่อนที่เหมาะสม รวมถึงการผลัดเปลี่ยนกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่บรรเทาภัย

ส่วนในกรณีบางพื้นที่ที่ยังคงมีภาวะน้ำท่วมขัง ขอให้หน่วยทหารพิจารณาจัดกำลังพลเข้าพักแรมและอยู่เป็นเพื่อนประชาชน รวมทั้งคอยให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและมีการอพยพออกไปด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทัพบกมีกำลังทหาร 2,400 นาย รถยนต์บรรทุก 105 คัน เรือท้องแบน 31 ลำ โรงครัวพระราชทาน 7 แห่ง เพื่อช่วยผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล และคาจิกิใน 30 จังหวัดในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการช่วยขนย้ายสิ่งของ อำนวยการจราจร บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายสิ่งของ ประกอบอาหาร การจัดทำและเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ เป็นต้น และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือดูแลประชาชนกับทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด