หน่วยพิทักษ์ป่าฯ สนธิกำลัง ตรวจสอบคนไทย-นายทุนต่างชาติ สัมปทานพื้นที่สวนปาล์ม

11 ก.ย. 2562 เวลา 3:59 น.

ปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาป่า ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายจากการบินสำรวจตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562เบื้องต้น ยังไม่ได้ข้อสรุป เจ้าหน้าที่ทำการตรวจจับพิกัดจีพีเอส เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด

ปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาป่า ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ

(11ก.ย.62) กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2( วังวิเศษ - สิเกา ) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ นำโดยนายกมลวัฒน์ ยังสังข์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตง.2(วังวิเศษ - สิเกา ) และพ.อ.สุริยา ช่วยบำรุง หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด กว่า 20 นาย ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่มีนายทุนชาวไทยและนายทุนต่างชาติเข้าไปสัมปทานจัดทำประโยชน์

ปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาป่า ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ

พบบริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้สัมปทานเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ ซึ่งเป็นพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โซนอี (E) พื้นที่หมู่ 3 และหมู่ที่ 14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ เนื้อที่1,200ไร่ ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบตามเป้าหมายที่ได้จากการบินสำรวจชี้เป้า ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562(นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562เพื่อตรวจสอบพื้นที่การขอสัมปทานดังกล่าว รายงานให้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับทราบต่อไป

ปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาป่า ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบนายวีระชัย ว่องวรากุล เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจและผู้จัดการบริษัท นำเอกสารหลักฐานสัญญาเช่ามายืนยัน ระบุว่าได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตั้งแต่วันที่14 สิงหาคม 2541 -18 สิงหาคม 2571โดยมีนางกรรนิกา. สุรบาล ผู้รับอนุญาต. จากนั้นได้นำไปให้บริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด ที่เอกสารจดทะเบียนระบุมีคนไทยถือหุ้น จำนวน 4 คน และอื่นๆ (ในที่นี้คือ บุคคลต่างชาติ สิงคโปร์ และมาเลเซีย) จำนวน 3 คน เป็นผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาป่า ตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า1/2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่คนไทยและนายทุนต่างชาติได้รับสัมปทาน เนื้อที่ประมาณ1,200ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ

และเป็นผู้เช่าต่อ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 6,500,000 บาท ประกอบด้วย นายสัญชัย ฉัตรวิชัย สัญชาติไทย ,นางอันธิกา ทองแก้ว สัญชาติไทย , นายวรวิทย์ ปราชญ์สุขนัย สัญชาติไทย , นายฮ้อ แซ่แต้ สัญชาติไทย , นายลิ่ม บุน เฮง สัญชาติสิงคโปร์ , และนายตัน ยิด ฟอง สัญชาติมาเลเซีย , และนายโกห์ ชิน ลิน สัญชาติมาเลเซีย

ทั้งนี้ มีการนำชี้แนวเขตทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีทั้งติดภูเขา และพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเดินตรวจจับค่าพิกัด (GPS) ครบทุกจุดรอบแปลงสัมปทานทั้ง4ทิศ รวมประมาณ100 จุด เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดขอบเขตพื้นที่เช่าสัมปทานทั้งหมดอย่างละเอียดว่ามีการดำเนินการถูกต้อง เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐของนายทุนชาวต่างชาติ