ย้ายที่ผลิตกระปุกออมสินขึ้นบนถนน หวังหนีน้ำยมท่วมพิจิตร

16 ก.ย. 2562 เวลา 2:55 น.

แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นล้นท่วม ส่งผลกระทบผู้ผลิตประปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย ต้องย้ายสถานที่ผลิตขึ้นมาอาศัยริมถนน เป็นที่ผลิตงานชั่วคราวเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ประชาชนผู้ผลิตออมสินในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านจิกสามร้อย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ต้องย้ายสถานที่ผลิตกระปุกออมสินปูนปลาสเตอร์ หลังน้ำในแม่น้ำยมยมล้นไหลท่วมบริเวณชั้นล่างของบ้าน ที่เป็นสถานที่สำหรับผลิตออมสิน ถูกน้ำท่วมระดับสูง 30-50 เซนติเมตร จนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตออมสินได้ ส่งผลให้ ประชาชนผู้ผลิตออมสินจึงแก้ปัญหาด้วยการย้ายสถานที่ผลิตออมสินขึ้นไปอาศัยถนนซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นล้นท่วม ส่งผลกระทบผู้ผลิตประปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย ต้องย้ายสถานที่ผลิตขึ้นมาอาศัยริมถนน เป็นที่ผลิตงานชั่วคราวเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

นางจำเรียง เจียมนาค ชาวบ้านที่ผลิตกระปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย กล่าวว่า ปีน้ำในแม่น้ำยม เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งรวมไปถึงสถานที่สำหรับผลิตออมสิน ส่งผลกระทบกับพื้นที่การทำกระปุกออมสิน ที่ต้องมาอาศัยไหล่ทางถนน เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้การผลิตขาดตอนเนื่องจากมียอดสั่งซื้อจากผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ซึ่งซื้อเพื่อไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการทั่วประเทศ

แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นล้นท่วม ส่งผลกระทบผู้ผลิตประปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย ต้องย้ายสถานที่ผลิตขึ้นมาอาศัยริมถนน เป็นที่ผลิตงานชั่วคราวเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับบ้านจิกสามร้อย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตออมสินรายใหญ่ที่ผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศ ในแต่ละปีจะสร้างรายได้นับแสนบาทให้กับประชาชนในชุมชน นับว่าเป็นรายได้งามทั้งในช่วงปกติและช่วงที่เกิดอุกภัยได้เป็นอย่างดี

แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นล้นท่วม ส่งผลกระทบผู้ผลิตประปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย ต้องย้ายสถานที่ผลิตขึ้นมาอาศัยริมถนน เป็นที่ผลิตงานชั่วคราวเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

แม่น้ำยมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นล้นท่วม ส่งผลกระทบผู้ผลิตประปุกออมสินบ้านจิกสามร้อย ต้องย้ายสถานที่ผลิตขึ้นมาอาศัยริมถนน เป็นที่ผลิตงานชั่วคราวเพื่อส่งให้ทันตามความต้องการของลูกค้า